Diyabet Hastalarında Gözlere Dikkat! Diyabet Hastalarında Gözlere Dikkat!

Sağlıklı bireylerde her iki göz birbirine paralel ve uyumlu olarak çalışır. Çeşitli nedenlere
bağlı olarak gözler arasındaki bu paralelliğin bozulması, şaşılık olarak adlandırılır.
Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin
şaşılığın tedavisinin mümkün olduğunu belirterek şaşılık tedavisi hakkında bilgiler verdi.
Şaşılık, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan bir hastalıktır.
Hastalığın temel belirtisi bir noktaya bakıldığında gözlerden biri düz iken diğerinin kayarak
farklı bir açıya yönelmesidir. Göz küresine yapışan altı adet kas beyinden uyarı alarak gözün
hareketlerini kontrol eder. Bu hareketlerin kontrolünde problem meydana geldiğinde
gözlerden biri tam karşıya bakarken diğer göz yukarıya, aşağıya, içe veya dışa kayar. Kayma,
günün tamamında gerçekleşebileceği gibi kişi özellikle yorgun, hasta veya çok fazla okuma
gibi yakın iş yaptıysa ortaya çıkabilir. Kayma sabit bir gözde olabileceği gibi gözden göze
geçiş de gösterebilir.
Şaşılığın erken teşhisle tedaviye başlanması çok önemlidir
Çocukluk döneminde bazı şaşılık tiplerinde gözlük kullanımı ile tamamen tedavi
sağlanabilmektedir. Bu yüzden tedavinin ilk basamağı çocukta gözlük ihtiyacının doğru bir
şekilde tespit edilip düzeltilmesidir. Göz tembelliğinin eşlik ettiği durumlarda gözlükle
beraber göz kapama tedavisi de uygulamak gerekebilir. Bazı şaşılık türlerinde cerrahi tedavi
planlanarak gözler birbiri ile uyumlu hale getirilir. Şaşılık hastalığında uygulanan tüm tedavi
yöntemleri çocukluk döneminde daha yüksek başarı oranına sahip olduğundan, hastalığın
erken teşhis edilerek tedaviye başlanması çok önemlidir.
Tedavi edilmeyen şaşılık çift görmeye neden olabilir
Ani başlayan göz kaymaları çok önemli olduğunun, göz içi veya kafa içi kitlelerin ilk
habercisi olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Burak Bilgin ‘Şaşılık tedavi edilmezse beyin
gözlerden birinin görüntüsünü baskılar ve çift görme oluşabilir. Tedavi edilmeyen şaşılıklarda
stereopsis ve binoküler görme adı verilen iki gözün beraber görmesi engellenir. Buna bağlı
olarak göz tembelliği de ortaya çıkabilir’ dedi.