TDV’den “İlk Kurbanım İlk İyiliğim” kampanyası TDV’den “İlk Kurbanım İlk İyiliğim” kampanyası

Alzheimer hastalığı demans diğer bir ifade ile bunama yapan hastalıklar içinde en sık izlenen bozukluktur. Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy Eylül ayının Dünya Alzheimer ayı olduğuna dikkat çekmek maksadıyla açıklamada bulunarak Alzheimer hastalığı ile ilgili en önemli risk faktörünün yaş olduğunu belirtti. 65 yaş üstü kişilerde daha fazla görüldüğüne vurgu yapan Uzman Doktor Şensoy, Alzheimer hastalığının hafızayı, davranışı, düşünmeyi ve sosyal yetenekleri bozarak, kişinin günlük yaşam aktivitelerine engel olacak düzeyde bir bilişsel gerilemeye neden olduğunu belirtti. Alzheimer’ın  en sık görülen bunama nedeni olmasına rağmen tek neden olmadığını belirten Uzm. Dr. Figen Şensoy, Bunun yanında beyin damar hastalıkları, Parkinson hastalığı, enfeksiyonlar ve sistemik hastalıkların da demansa neden olabileceğini ifade etti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy sözlerine şöyle devam etti:  Zihinsel işlevlerde bozulma, davranışsal belirtiler, günlük yaşam işlevlerinde bozulma şeklinde 3 ana başlıklarda toplayabiliriz. Zihinsel işlevlerde bozulma; belirgin unutkanlık: aynı şeyleri ve eski yaşanmış olayları çok sık tekrarlama, kelime bulma güçlüğü, anlama güçlüğü, dikkat ve konsantrasyonda bozulma, yer ve zaman yöneliminde bozulma, planlayabilme yeteneğinde azalma, Davranışsal belirtiler; kişilik değişiklikleri, içe kapanma, ilgi azalması, sessizleşme veya çabuk sinirlenme, olayları yanlış yorumlama (hezeyan),olmayan şeyleri görme veya duyma (halüsinasyon), hırçınlık, saldırganlık huzursuzluk, uyku bozuklukları (dalamama, sık veya vakitsiz uyanma), takıntı veya inatlaşma, toplum içinde uygunsuz davranışlar, Günlük yaşam işlevlerinde bozulma; para hesaplama fonksiyonunda bozulma, kişisel bakımda zorlanma ve giyinme  alışkanlığında değişme, yemek yeme yemek yapma gibi temel işlevlerde bozulma olarak kendini göstermektedir’’ diye konuştu.

Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy, Alzheimer hastalığının teşhisinde hasta ve hasta yakınlarından detaylı bir öykü alınmasının önemli olduğunun altını çizerek tanıda beynin görüntüleme yöntemleri ilgili tetkiki ve bir takım nöropsikolojik testlerin yapılarak teşhis konulduğunu kaydetti. Erken tanının Alzheimer hastalığında oldukça önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Şensoy, tedaviye erken dönemde başlanmasının uygulanan tedavilerin etkinliğinin daha uzun süreli olabilmesinde etkili olduğuna vurgu yaptı.