Dünyanın en zengin ülkesi neresi sorusu, birçok kişinin merak ettiği bir sorudur. Bu sorunun cevabı, ülkelerin zenginliğini ölçmek için hangi yöntemin kullanıldığına bağlı olarak değişebilir. Ancak, en yaygın kullanılan yöntem, ülkelerin satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasılasıdır. Bu yönteme göre, dünyanın en zengin ülkesi, 2024 yılında 143,303.60 dolar ile Lüksemburg’tur.

Lüksemburg, ekonomisini sadece bankacılığa bağlı kalmadan, yatırım fonları yönetimi, teknoloji ve veri tabanlı endüstriler gibi yeni ve yenilikçi alanlara genişletmiştir. Bu alanlar, ülkeye çok sayıda yatırım çekmiştir. Lüksemburg, 1970’lerde gerileyen demir-çelik endüstrisinden vazgeçerek, piyasa trendlerine uygun olarak ekonomik dönüşüm gerçekleştirmiştir. Bu, ülkenin uyum yeteneği ve vizyonunu göstermektedir. Ayrıca, Lüksemburg’un iş gücünün neredeyse yarısı yurt dışından gelmekte, bu da ortalama ücretleri yükseltmekte ve refahı artırmaktadır.

Lüksemburg’un başarısının altında, istikrarlı yönetim, yüksek yaşam standartları ve ulaşım ve binalar gibi altyapı yatırımları da yatmaktadır. Lüksemburg, dünyanın en zengin ülkesi olmasının yanı sıra, aynı zamanda en mutlu ve en yaşanabilir ülkelerden biri olarak da kabul edilmektedir.

Dünyanın En Zengin 11 Ülkesi

Dünyanın en zengin ülkesi Lüksemburg olsa da, dünyada zenginliğiyle öne çıkan başka ülkeler de vardır. Bu ülkeler, üretim gücü, serbest piyasalar, vergi cenneti statüsü veya doğal kaynak zenginliği gibi farklı faktörlere bağlı olarak zenginliklerini elde etmişlerdir. Bu ülkelerin bazıları, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomileri arasında da yer almaktadır. Bu ülkelerin zenginlikleri, sadece kendi vatandaşlarına değil, aynı zamanda dünya ekonomisine ve küresel istikrara da katkı sağlamaktadır. İşte, dünyanın en zengin diğer ülkeleri ve onların satın alma gücü paritesine göre gayri safi yurt içi hasıla değerleri: 

Lüksemburg – 143.303 Dolar

Nüfus: 661.700

Kişi başına düşen GSMH: 88.190 $

Toplam GSYİH: 89,10 milyar dolar

Lüksemburg, Avrupa’nın ortasında yer alan küçük bir ülkedir. Nüfusu yaklaşık 661,700 kişidir. Lüksemburg’un zenginliğinin arkasında, finans sektöründeki uzmanlığı, merkezi konumu ve çeşitlendirilmiş ekonomisi yatmaktadır. Lüksemburg, dünyada 100’den fazla bankaya ev sahipliği yapmakta ve küresel bankacılıkta önemli bir oyuncu olmaktadır. Ayrıca, 4.6 trilyon euroyu aşan yatırım fonlarını yöneten dünyanın ikinci büyük merkezidir.

2.İrlanda - 137,638.16 Dolar

Nüfus: 5.203.000

Kişi başına düşen GSMH: 76.110 $

Toplam GSYİH: 589,57 milyar dolar

İrlanda, 1980’lerde Avrupa Birliği’ne katılarak, vergi indirimleri, yabancı yatırımlar ve teknoloji sektörü gibi avantajlardan yararlanmıştır. İrlanda, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin Avrupa merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. Apple, Google, Facebook, Microsoft, IBM, Intel ve Dell gibi şirketler, İrlanda’nın düşük kurumlar vergisi oranı ve nitelikli iş gücü nedeniyle ülkeye yerleşmişlerdir. İrlanda, aynı zamanda ilaç, biyoteknoloji, mühendislik ve finans gibi alanlarda da güçlü bir performans sergilemektedir.

3. Singapur - 133,107.62 Dolar

Nüfus: 5.827.000

Kişi başına düşen GSMH: 64.010 $

Toplam GSYİH: 497,35 milyar dolar

Singapur, Asya’nın en zengin ülkesidir. Singapur’un zenginliğinin arkasında, serbest piyasa ekonomisi, yüksek verimlilik, yolsuzlukla mücadele, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi altyapı yatırımları, ticaret ve finans merkezi olması, teknolojik gelişme ve çok kültürlü toplum gibi faktörler yatmaktadır. Singapur, küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen, doğal kaynaklara sahip olmayan bir ülke olmasına rağmen, dünyanın en büyük limanlarından birine, en büyük petrol rafinerilerinden birine ve en büyük havaalanlarından birine sahiptir. Singapur, ayrıca yapay zeka, biyomedikal, nanoteknoloji ve uzay gibi alanlarda da öncüdür.

4.Katar - 114,210.45 Dolar

Nüfus: 3.210.000

Kişi başına düşen GSMH: 62.310 $

Toplam GSYİH: 235,50 milyar dolar

Katar, Orta Doğu’nun en zengin ülkesidir. Katar’ın zenginliğinin temel kaynağı, doğal gaz ve petrol rezervleridir. Katar, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçısıdır. Katar, doğal kaynak gelirlerini, ülkenin ekonomik çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için kullanmaktadır. Katar, 2022 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası için altyapı, turizm, spor, eğitim, sağlık, kültür ve sanat gibi alanlara yatırım yapmaktadır. Katar, aynı zamanda bölgesel ve küresel bir diplomasi aktörü olarak da rol oynamaktadır.

5.İsviçre - 89,537.32 Dolar

  • Nüfus: 8.864.000
  • Kişi başına düşen GSMH: 90.600 $
  • Toplam GSYİH: 905,68 milyar dolar

İsviçre, Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biridir. İsviçre’nin zenginliğinin arkasında, yüksek kaliteli üretim, finans sektörü, vergi cenneti statüsü, siyasi ve ekonomik istikrar, yüksek yaşam standartları, eğitim ve inovasyon gibi faktörler yatmaktadır. İsviçre, dünyanın en büyük saat, çikolata, peynir, ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, dünyanın en büyük bankalarından ve sigorta şirketlerinden bazıları da İsviçre’de bulunmaktadır. İsviçre, ayrıca Cenevre ve Zürih gibi küresel şehirlere, Birleşmiş Milletler, Kızılhaç, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi uluslararası kuruluşlara ve dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN’e de ev sahipliği yapmaktadır.

6.Birleşik Arap Emirlikleri - 88,961.77 Dolar

Nüfus: 9.264.000

Kişi başına düşen GSMH: 41.770 $

Toplam GSYİH: 509,18 milyar dolar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Orta Doğu’nun en zengin ülkelerinden biridir. BAE’nin zenginliğinin temel kaynağı, petrol ve doğal gaz rezervleridir. BAE, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve ihracatçılarından biridir. BAE, petrol gelirlerini, ülkenin ekonomik çeşitliliğini ve rekabet gücünü artırmak için kullanmaktadır. BAE, turizm, ticaret, finans, gayrimenkul, havacılık, medya, eğlence, teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi alanlara yatırım yapmaktadır. BAE, aynı zamanda bölgesel ve küresel bir etki merkezi olarak da rol oynamaktadır. BAE, Dubai ve Abu Dabi gibi modern ve kozmopolit şehirlere, dünyanın en yüksek binası, en büyük alışveriş merkezi, en büyük yapay ada, en büyük havaalanı, en lüks oteller ve en büyük sanat müzesi gibi yapıtlara sahiptir. BAE, ayrıca 2020 yılında Mars’a bir uzay aracı göndererek, Arap dünyasının uzayda ilk ayak izini bırakmıştır.

7.San Marino - 84,135.42 Dolar

Nüfus: 5.526.000

Kişi başına düşen GSMH: 83.880 $

Toplam GSYİH: 546,77 milyar dolar

Norveç, Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biridir. Norveç’in zenginliğinin temel kaynağı, petrol ve doğal gaz rezervleridir. Norveç, dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından biridir. Norveç, petrol gelirlerini, ülkenin geleceği için bir fon olarak biriktirmekte ve eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, altyapı, araştırma ve geliştirme gibi alanlara yatırım yapmaktadır. Norveç, aynı zamanda yüksek yaşam standartları, refah devleti, çevre koruma, insan hakları ve barışçıl dış politika ile tanınmaktadır.

8.Norveç - 82,236.12 Dolar

Nüfus: 5.526.000

Kişi başına düşen GSMH: 83.880 $

Toplam GSYİH: 546,77 milyar dolar

Norveç, Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biridir. Norveç’in zenginliğinin temel kaynağı, petrol ve doğal gaz rezervleridir. Norveç, dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz ihracatçılarından biridir. Norveç, petrol gelirlerini, ülkenin geleceği için bir fon olarak biriktirmekte ve eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, altyapı, araştırma ve geliştirme gibi alanlara yatırım yapmaktadır. Norveç, aynı zamanda yüksek yaşam standartları, refah devleti, çevre koruma, insan hakları ve barışçıl dış politika ile tanınmaktadır.

9.Amerika Birleşik Devletleri - 80,412.41 Dolar

Nüfus: 339.277.000

Kişi başına düşen GSMH: 70.930 $

Toplam GSYH: 26,94 trilyon dolar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkedir. ABD’nin zenginliğinin arkasında, üretim gücü, serbest piyasa ekonomisi, teknolojik gelişme, yüksek tüketim, girişimcilik, inovasyon, eğitim ve askeri güç gibi faktörler yatmaktadır. ABD, dünyanın en büyük şirketlerinin, markalarının, üniversitelerinin, medya kuruluşlarının ve kültürel etkilerinin çoğuna ev sahipliği yapmaktadır. ABD, aynı zamanda küresel liderlik, diplomasi, güvenlik ve yardım rolü oynamaktadır.

10.Danimarka - 74,957.66 Dolar

Nüfus: 5.986.000

Kişi başına düşen GSMH: 68.300 $

Toplam GSYİH: 420,80 milyar dolar

Danimarka, Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biridir. Danimarka’nın zenginliğinin arkasında, yüksek verimlilik, yüksek kaliteli üretim, refah devleti, eğitim, sağlık, altyapı, yenilenebilir enerji, tarım, balıkçılık, denizcilik ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler yatmaktadır. Danimarka, aynı zamanda dünyanın en mutlu, en yaşanabilir ve en demokratik ülkelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

11.Hollanda - 73,316.85 Dolar

  • Nüfus: 17.975.000
  • Kişi başına düşen GSMH: 55.200 $
  • Toplam GSYH: 1,09 trilyon dolar

Hollanda, Avrupa’nın en zengin ülkelerinden biridir. Hollanda’nın zenginliğinin arkasında, ticaret geleneği, serbest piyasa ekonomisi, yüksek verimlilik, yüksek kaliteli üretim, tarım, sanayi, hizmet, lojistik, finans, teknoloji ve turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler yatmaktadır. Hollanda, aynı zamanda yüksek yaşam standartları, refah devleti, eğitim, sağlık, altyapı, çevre koruma, insan hakları ve çok kültürlü toplum ile tanınmaktadır.