Üniversite öğrencileri için, Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) 2023-24 eğitim yılı
burslarına başvurular başladı! Bu yıl bir önceki yıla göre %100’e yakın bir oranda
artırılan burslar için başvurular, üstün başarı bursu için 28 Ağustos – 17 Eylül,
üniversite bursu içinse 4 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında tev.org.tr adresinden
çevrimiçi olarak gerçekleştirilebiliyor.
Eğitimde fırsat eşitliği için, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere 56 yıldır
destek sağlayan Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Türk Eğitim Vakfı, yeni
akademik yılda da gençlerin eğitim yolculuğunu aydınlatmaya devam ediyor. TEV’in yeni
dönemde vereceği aylık burs destekleri meslek lisesi için 1.100 TL, eğitim-yükseköğretim
için 2.500 TL olarak belirlendi. 2023-24 akademik yılında ayrıca TEV’in yüksek lisans
bursu 3.750 TL, üstün başarı bursu 5.000 TL, doktora bursu 5.000 TL oldu. Önceki yılın
iki katına çıkarılan ek burs ödemeleri ise yemek ek bursu için 700 TL, erişim-ulaşım ek
bursu için 300 TL, kitap-kırtasiye ek bursu için 200 TL olarak açıklandı.
Yeni dönemde Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) ve yurt
bursiyerleri de dahil olmak üzere TEV’in toplam bursiyer sayısı ise 13.300’den 15.500’e
yükseldi.
6 Şubat depremleri sonrasında dört aylık bir periyotta destek verilen afetzede
öğrencilerin burslarının 2023-24 akademik yılında da sürdürüleceğini açıklayan TEV
ayrıca, önceki akademik yılın sonunda bursu kesilme durumunda olan tüm bursiyerlerinin
burslarının yeni dönemde de devam ettirilmesine karar verdi.
Üstün başarı bursu için 28 Ağustos – 17 Eylül, üniversite bursu içinse 4 – 24 Eylül
2023 tarihleri arasında başvuruların yapılabildiği TEV’in meslek lisesi, yüksek lisans ve
doktora bursları için başvurular 11 Eylül’de, üstün başarı sanat bursu içinse 16 Ekim’de
başlayacak.
Türk Eğitim Vakfı’nın, tamamı çevrimiçi olarak gerçekleştirilen burs başvuru süreçleri ve
başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiler tev.org.tr adresinden öğrenilebilir.
Bilgi için: tev.org.tr

facebook.com/TurkEgitimVakfi
twitter.com/TEVKurumsal
instagram.com/turkegitimvakfi
linkedin.com/turk-egitim-vakfi
youtube.com/user/TEVKurumsal

5. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ FESTİVALİ GAÜN’DE DÜZENLENDİ 5. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ FESTİVALİ GAÜN’DE DÜZENLENDİ

TEV HAKKINDA
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205
Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek
Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV,
kuruluşundan günümüze yaklaşık 270 bin yurt içi ve 2 bin yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 31 adet

Nispetiye Cad. Peker Sok. Esen Apt. No:32/B K:1 D:6 Levent – İstanbul Tel: 0 212 281 12 00

www.bkziletisim.com

eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli
öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında
devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi
bünyesinde faaliyet alanını genişletti.

Editör: Haber Merkezi