Türkiye genelinde 7 milyona yakın kira geliri elde eden mükellef bulunuyor. 2023 yılına ilişkin yıllık gelir
vergisinin beyanı ve ilk taksitlerinin ödemesi için son tarih ise 1 Nisan. Gayrimenkullerin kiraya verilmesi
karşılığında elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edildiğini ve belli koşullar altında
gelir vergisine tabi tutulduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Mesken
kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin TL’yi aşması
halinde beyanname vermeleri gerekiyor. Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenlerde
ise, kira gelirlerinin brüt tutarı 2023 yılı için beyanname verme sınırı olan 150 bin TL’yi aşması halinde
beyanname verirler. Bir meskene birden fazla kişinin ortak olması halinde, şahıslardan her biri sadece
kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan etmesi gerekir” dedi.
Gerçek Gider veya Götürü Gider Seçilebilir
 Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde seçilebilecek gider yöntemleri hakkında da bilgi veren Özelmacıklı
“Götürü gider yöntemi seçildiğinde, belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra
kalan tutarın yüzde 15’i götürü gider olarak hasılattan indirilebiliyor. Gerçek gider yönteminde ise, kira
gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebiliyor. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna
edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu
olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir. Örneğin Sahibi bulundukları konutları kiraya
verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira
bedelini gider olarak düşebilirler” şeklinde konuştu.
1 Nisan Son Tarih
2023 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamesinin 31 Mart tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle 1
Nisan tarihine kadar verilebileceğini ifade eden Özelmacıklı, “Kira gelirine ilişkin beyannamenin önceden
hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulduğu Hazır Beyan Sistemi üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir
şekilde verilmesi mümkün. Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı
anda beyanname verilmiş sayılır. Sisteme hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden ve Dijital Vergi Dairesinden
giriş yapılabilir. Hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 1 Nisan 2024, ikinci
taksiti ise 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Kira gelir vergisinin zamanında
ödenmemesi veya beyanname verilmemesi durumlarında cezai işlemler uygulanabiliyor. Bu ceza miktarı,
kira bedelinin yüzde 5'ine kadar değişebiliyor ve kişi istisna tutarından da yararlanamıyor” diye konuştu.