Odak noktasında STE²AM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Girişimcilik, Sanat,
Matematik) eğitim modelini geliştirmek ve öğretmenlere uygulanabilir
standartlar oluşturma hedefi bulunan projenin dördüncü aşaması, İtalya-
Roma’da tamamlandı. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Erasmus+
programı çerçevesinde, Uluslararası Uzaktan Eğitim Üniversitesi
UNINETTUNO’nun ev sahipliğinde, 6 farklı ülkeden 21 akademisyenin
katılımıyla gerçekleşen toplantıda STEAM+E eğitimi konusunda standartlar
belirlenmeye çalışılarak STEAM eğitimi üzerine yeni anlaşmalar ve projeler
yapıldı. Ayrıca, karma gerçeklik eğitimine vurgu yapılarak, UNINETTUNO’dan
Prof. Dario Assante tarafından öğretmenler için sanal gerçeklik ve sanal
ortamların olası kullanımı üzerine sunumlar gerçekleştirildi.