haberturk haberine göre 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında en az iki yıl süreyle hakkında korunma veya bakım tedbiri kararı uygulanan çocukları istihdam eden özel sektöre ait işletmelere prim teşviki veriliyor. Bu kişileri istihdam eden işletmelerin asgari ücret üzerinden ödemesi gereken tüm işçi ve işveren primleri 5 yıl süreyle Hazineden karşılanıyor. Hazineden karşılanan prim tutarı 2023’ün temmuz – haziran döneminde işçi başına aylık 4.360 TL olarak uygulandı. Yeni yılda uygulanacak teşvik tutarı, asgari ücrete yapılacak zam oranında artacak.

PRİM TEŞVİKİNİN ŞARTLARI NELER?

2828 Sayılı kanun ve 5395 Sayılı Kanun kapsamında hakkında en az iki yıl koruma veya bakım tedbiri uygulanmış gençleri istihdam eden işletmelere sağlanan prim teşvikinden yararlanabilmek için işverenin aylık prim ve hizmet belgelerini, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yasal süresi içinde vermesi, primlerini de yasal süre içinde ödemesi gerekiyor.

İstihdam edilecek kişilerde ise şu şartlar aranıyor:

Hakkında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil iki yıldan az olmamak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanmış olmak,

Reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam etmek,

İstihdam hakkından henüz yararlanmamış olmak,

İstihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilmiş olmak,

Devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamamış olmak.

SOSYAL YARDIM ALANLARIN İSTİHDAMINDA 1 YIL PRİM DESTEĞİ

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Kanunu kapsamında sağlanan nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşayan kişilerin istihdamında da prim desteği sağlanıyor. Bu kişilerin istihdamında, asgari ücrete karşılık gelen işveren primi bir yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca karşılanıyor. Bu da bugün için aylık 2.347 TL’ye ulaşıyor.

Bu destekten yararlanabilmek için işçinin, son bir yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması, aile içindeki kişi başına aylık gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden (bugün için 4 bin 484 TL’den) az olması, İŞKUR’a işsiz kaydının bulunması gerekiyor.

Bu kişileri çalıştıracak işverenlerde ise işe alınacak kişinin mevcut çalışanlara ilave olması, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, primlerin yasal süresi içinde yatırılması şartları aranıyor.