Çocuklarda ve genç erişkinlerde travmaya bağlı ağrıların genelde maksimum 3-4 hafta içerisinde iyileşme gösterdiğinin altını çizen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Tuna, “Uzun süren kemik veya eklem ağrılarının sebebi az ihtimal bile olsa, kanser olabilir. Kemik ağrılarının ardında hızla büyüyen kanserin çevre dokusuna yaptığı etki yatabilir. Bu nedenle 3-4 haftayı geçen kemik ağrısı varlığında mutlaka doktora gidilmelidir” dedi.

VM Medical Park Pendik Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Burak Tuna, kemik kanseri konusunda açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Tuna, kemik kanserinin kemikte bulunan farklı hücrelerin değişik sebeplerden dolayı anormal çoğalması olarak tanımlandığını ifade etti.

“Kemik ağrısı, şişlik ve beklenmedik kırıklara dikkat”

Op. Dr. Burak Tuna, kemik kanserinde görülebilecek bazı belirtileri şu şekilde sıraladı: “Kemik ağrısı, etkilenen bölgenin yakınında şişlik ve hassasiyet, beklenmedik kırıklar (kırılmaya neden olan zayıflamış kemik), tükenmişlik, istenmeyen kilo kaybı.”

“Çocuklar ve genç yetişkinler risk altında”

Kemik kanserinin çeşitlerinden bahseden ve hangi yaşlarda görüldüğüne değinen Op. Dr. Tuna, şu bilgileri paylaştı: “Osteosarkom gibi bazı kemik kanserleri, en sık görülen kemik kanseri şeklidir. Bu tümörde kanserli hücreler kemik üretir. Bu tür kemik kanseri en sık çocuklarda ve genç yetişkinlerde bacak veya kol kemiklerinde görülür. Nadir durumlarda osteosarkomlar kemiklerin dışında da ortaya çıkabilir (ekstraskeletal osteosarkomlar). Kondrosarkom ise, kemik kanserinin ikinci en yaygın şeklidir. Bu tümörde kanserli hücreler kıkırdak üretir. Kondrosarkom genellikle orta yaşlı ve yaşlı erişkinlerde leğen kemiği, bacaklar veya kollarda görülür. Diğer yandan Ewing sarkomu tümörleri en sık çocukların ve genç yetişkinlerin leğen kemiğinde (pelvis), bacaklarında veya kollarında ortaya çıkar.”

Kemik kanserinin görülme sıklığını aktaran Op. Dr. Tuna, “Kemik kanseri nadirdir ve tüm kanserlerin yüzde 1’inden azını oluşturur. Aslında kanserli olmayan kemik tümörleri, kanserli olanlardan çok daha yaygındır” şeklinde konuştu.

“Yumuşak doku travmaları 3-4 hafta içinde iyileşme gösterir”

Çocuklarda ve genç erişkinlerde uzun süreli kemik ağrılarının nedenlerine değinen Op. Dr. Tuna, “Çocuklarda ve genç erişkinlerde travmaya bağlı ağrılar genelde maksimum 3-4 hafta içerisinde iyileşme gösterir. Uzun süren kemik veya eklem ağrılarının sebebi düşük ihtimal bile olsa kanser olabilir. Kemik ağrılarının sebebi, hızla büyüyen kanserin çevre dokusuna yaptığı etkidir. Bu tür kanserler uzun kemiklerde oluştuğunda, özellikle ekleme yakın olduklarında karışabilir” ifadelerini kullandı.

“Belirtiler varsa hekime başvurulmalı”

Ebeveynlerin nelere dikkat etmesi gerektiğine ve nasıl belirtiler görülürse hekime başvurulması gerektiğine dikkat çeken Op. Dr. Tuna, “Çocuklar bir travma veya darbe tarif etmiyorsa ve aşağıdaki semptomlar varsa, mutlaka hekime başvurmalıdır” dedi. Op. Dr. Tuna, hekime başvurulması gereken belirtileri şöyle sıraladı: “Kemiğin etkilenen kısmında şişlik. Kemikte sertlik veya hassasiyet. Hareketle ilgili sorunlar. Açıklanamayan kilo kaybı. Kırık bir kemik. Etkilenen uzuvda his kaybı. Yorgunluk.”

“Yaşam süresi kanserin türü ve yerine göre değişiyor”

Kemik kanserinin yayılma riski ve ölümcüllüğü hakkında bilgi veren Op. Dr. Tuna, “Yaşam beklentisi kanserin türü ve durumuna göre değişir. Kondrosarkomda erken evrede yüzde 91 oranla 5 yıllık yaşam süresi belirtilmiştir. Diğer yandan, geç evrede yani uzak sıçrama yaptığında bu oranın yüzde 23’e indiği görülmüştür. Çocuklarda görülen Ewing sarkomu, erken evrede lokalize olduğunda 5 yıllık yaşam süresi yüzde 82 iken geç evrede sıçrama yaptığında yüzde 39’a iner. En çok görülen Osteosarkom ise lokalize iken 5 yıllık yaşam süresi yüzde 77 iken geç kalındığında yüzde 26’a iner.”

“Kol ve bacaklardaki uzun kemikleri yaygın etkiler”

Kemik kanserinin hangi organları etkileyebileceğini söyleyen Op. Dr. Tuna, “Kemik kanseri vücuttaki herhangi bir kemikte başlayabilir, ancak en yaygın olarak leğen kemiğini veya kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler. Osteosarkom, Ewing Sarkom ve kondrosarkom tehlikeli türlerden sayılır” açıklamasında bulundu.

“Tedavi seçenekleri”

Tedavi yollarına değinen Op. Dr. Tuna, “Kemik kanseri tedavisinin türü, vücuttaki yeri, ne kadar agresif olduğu ve yayılıp yayılmadığına bağlıdır. Kemik kanserini tedavi etmek için çeşitli yaklaşımlar vardır. Cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hedef hücreye yönelik tedavidir” ifadelerini kullandı.

“Erken teşhis önemli”

Erken teşhisin önemini vurgulayan Op. Dr. Tuna, “Her kanserde olduğu gibi kemik kanserlerinde de erken teşhis hayat kurtarır. 5 yıllık yaşam süresi oranlarına bakılırsa, erken teşhis ve tedavinin ne derecede önemli olduğu anlaşılmaktadır” dedi.

Kaynak: iha