Bayramda 7,5 milyon kişi rayları kullandı Bayramda 7,5 milyon kişi rayları kullandı


Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı sebebiyle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB)
ve Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Gaziantep Kent Konseyi, Gaziantep
Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü ve Gazikültür A.Ş.’nin paydaş olduğu 100’üncü
yılında Cumhuriyet Dönemi Gaziantep Uluslararası Sempozyumu düzenlendi.
Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sempozyum,
GBB Çocuk Sanat Merkezi tarafından “100’üncü Yıl Cumhuriyet Oratoryosu” gösteriminin
ardından açılış konuşmalarıyla başladı.
GÜZELBEY: BU COĞRAFYA TÜM MEDENİYETLER İÇİN BİR GEÇİŞ NOKTASI
GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Cumhuriyetin ilk yüzyılı tamamlanıp ikinci yüzyılı ise
gençlerin inşa edeceğini belirterek, “Bizim hedefimiz gençleri yetiştirmek, kültür, sanat ve
bilim alanında gençlere her türlü olanakları sunmaktır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
olarak üniversitelerimizle el ele çalışıyoruz. Bizler bu süreçte Gaziantep’i daha iyi anlatmak
anlamında bu yolda yürürken bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Bu sempozyumda çok
kıymetli hocalarımızla öncesi ciddi bir hazırlık yaptık. Bu sempozyuma kabul almış 73
bildiri için teşekkür ediyorum. Gaziantep’in binlerce yıllık tarihi içerisinde her zaman
savaşlar oldu. Ama bu ortam içerisinde birçok kültürün oluşturduğu mozaik anlamında
hepimiz güçlenerek bu günlere geldik. Bu coğrafya tüm medeniyetler için bir geçiş noktası.
Bu geçiş noktasında bizler kültür, sanat ve bilim alanında en iyi şekilde yetişmemiz
gerekiyor” diye konuştu.
SÖNMEZ: BULUNDUĞUMUZ COĞRAFYANIN FARKINA VARMAMIZ GEREKİYOR
Cumhuriyete giden zor yolda Antep Savunmasının çok önemli yeri olduğunu vurgulayan
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Emin Sönmez ise, “Bizim coğrafyamız
çok çetindir. Büyük karmaşalar yaşanıyor. Bunun nedeni bu toprakların tarihsel süreçteki
önemi ön plana çıkmaktadır. Bulunduğumuz coğrafyanın farkına varmamız gerekiyor.
Antep Savunması çok çetin bir savunma.” diye konuştu.
Savaş yıllarında İmalat-ı Harbiye’yi kurarak bugün ki Gaziantep Sanayisinin temelinin
atıldığını belirten Sönmez konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Aslında Gaziantep, cumhuriyetin birçok değeri açısından birçok şeye öncülük etmiştir. O
neslin çocukları bugün Türkiye’nin 6’ncı büyük sanayisi olmayı başarmıştır. Sanayisi,
ilerlemeci yaklaşımı ile bugün Türkiye’nin Ortadoğu’daki parlayan yıldızı Gaziantep, Antep
Savunmasında atılan temellere bağlıdır. Benzer şekilde demokrasiyi içselleştirmiş bir

şehirden bahsediyoruz. Aydın ili ile beraber ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı’nı
Gaziantep seçmiştir. Demokrasisi ile cumhuriyetin var olan ilkelerine sahip çıkan, sanayisi
ile aynı zamanda Türkiye’ye yön vermeye çalışan Gaziantep, aynı şekilde yoluna devam
etmektedir”.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın ise yaptığı konuşmada Gaziantep
Üniversitesinin yeniliklerinden söz ederek, “Cumhuriyetin 100’üncü yılındayız. Bu
cumhuriyeti kuranlara teşekkür ederek Atatürk’ün anma
k istiyorum. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti yükseltmek bizim görevimiz” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü
tarafından hazırlanan “Cumhuriyet Kadınları Sergisi” ziyaret edildi. Gazikültür A.Ş. Genel
Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar moderatörlüğünde “Yaşadığım Şehir Gaziantep” paneli
gerçekleşti. Sempozyum 19 ile 21 Ekim tarihleri arasında devam edecek.

Editör: Haber Merkezi