YILDIRIM: BAYRAMDA KEPENKLERİ AÇALIM YILDIRIM: BAYRAMDA KEPENKLERİ AÇALIMGTO’da gerçekleştirilen seminerde yeşil teknoloji ve sürdürülebilir iş
uygulamaları, başvuru süreçleri ve kaynaklar, finansal kaynaklara erişim
yolları ve çevre dostu projeleri finanse etme stratejileri gibi konular ele
alındı.
Yıldırım: Üyelerimizi geleceğe hazırlamak en önemli hedeflerimizden
Seminerin açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım,
Gaziantep Ticaret Odasının en önemli hedeflerinden birisinin üyelerini geleceğe
hazırlamak olduğunu söyleyerek, “Dünya nereye gidiyor, sektörlerin gelişimi nasıl,
yaşanan gelişmelerin üyelerimize etkisi neler olabilir? Tüm bunları değerlendirip
üyelerimizi geleceğe hazırlamak adına geliştirdiğimiz projelerle,
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle, eğitimlerle üyelerimizi bilgilendirmeye, farklı bir
bakış açısı kazandırmaya, danışmanlık yapmaya gayret ediyoruz. Bu perspektif ile
dünyaya baktığımızda; işletmelerimizin varlığını sürdürebilmesi için yeşil
dönüşümün kritik öneme sahip olduğunu görüyoruz. Bu, sadece işletmelerimizin
geleceği için değil, aynı zamanda gezegenimizin geleceği için de kritik bir
adımdır.” dedi.
Yıldırım: Yeşil dönüşüm bir zorunluluk
Artık bir seçenek olmaktan çıkıp zorunluluk halini alan yeşil dönüşümün aynı
zamanda işletmelerin daha rekabetçi hale gelmesini sağlayan bir fırsat olduğuna
dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

“Geleceğin iş dünyası yeşil teknoloji, enerji verimliliği, atık azaltma ve çevre dostu
üretim yöntemleri ile şekilleniyor. Bizim bu gelecekte yer alabilmemiz için
dönüşmemiz gerek. Biliyorum bunu yapabilmek için de katlanmamız gereken
maliyetler var. Bu semineri düzenleme amacımız da bu maliyetleri en aza
indirgeme yollarını öğrenmek… Yeşil dönüşümü gerçekleştirmek için finansal
kaynaklara nasıl ulaşabileceğimizi ortaya koymak. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın, KOSGEB’in, Dünya
Bankasının, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım
Bankasının bu alanda işletmelere sunduğu pek çok teşvik, hibe, kredi gibi
destekler var. Burada ele alacağımız bu desteklerle eminim ki pek çok üyemiz
yeşil dönüşüm sürecini çok daha az maliyetle tamamlayacak. Bu anlamda
EBRD’ye ve projenin yönetim sürecinde iş birliklerinden dolayı IDEMA’ya
gönülden teşekkür ediyor, seminerimizin düzenlenmesinde emeği geçen tüm
paydaşlarımıza da şükranlarımı sunuyorum.”
Yıldırım’ın ardından kürsüye gelen EBRD Proje Sorumlusu Dilek Tekin ve IDEMA
Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ahi ise Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi
Projesinde GTO ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu
proje sayesinde GTO üyelerinin yeşil dönüşüm sürecinde önemli mesafeler kat
ettiğini ve dönüşümünü tamamlayacak GTO üyelerinin ilerleyen yıllarda rekabet
güçlerini oldukça artıracaklarını ve bir adım öne geçeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi Proje Takım Lideri
Serdar Kabukçuoğlu ise proje sonuçlarını değerlendirerek Merkez çalışmaları
hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
Etkinliğin devamında moderasyonunu IDEMA Genel Müdür Yardımcısı Gökçe
Ahi’nin üstlendiği panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzmanları Deniz Koç
“İşletmelere Yönelik Yeşil Dönüşüm Destek Programı”, Umut Yavuz “Dünya
Bankası Finansmanlı Sanayide Yeşil Dönüşüm Projesi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Makine Yüksek Mühendisi Emrah Berat Birsen “İşletmelere Yönelik
Enerji Verimliliği Destekleri”, Gaziantep KOSGEB Müdürü Muhammed Paksoy
“KOBİ’lerde Enerji Verimliliği Destek Programı”, EBRD Proje Sorumlusu Sultan
Salgam “EBRD’nin Yeşil Dönüşüm için KOBİ’lere Sunduğu Destekler”, Türkiye
Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız ise
“Sürdürülebilirlikte Alternatif Finansman Yöntemleri” konusunda sunum
gerçekleştirdi.