SABAH DİNÇ UYANMANIN ve ZİNDE KALMANIN PÜF NOKTALARI SABAH DİNÇ UYANMANIN ve ZİNDE KALMANIN PÜF NOKTALARI

Kalp hastalıklarının tanısında ilk basamak olarak kullanılan EKG’nin 3 boyutlu ve biraz daha uzun
kayıtlı formu olan Vektokardiyogram (VCG) verilerinin yapay zekâ analizi yardımıyla kalp sağlığıyla
ilgili bilgilerin daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır.
Özel Hatem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hayri ALICI, kalp hastalıklarının tanı ve tedavi
takibinde uygulanan son teknolojik bir yöntem olan cardisio yani yapay zekâ hakkında bilgiler verdi.
Yapay zekâ dakikalar içinde sonuç veren hızlı ve etkin bir yöntemdir
VCG verileri, kalbin elektriksel aktivitesinin üç boyutlu bir kaydını içerir. Bu veriler, kalbin farklı
bileşenlerinin (yatay, dikey ve derinlik) analiz edilmesine olanak tanır. Yapay zekâ algoritmaları, bu
verileri işleyerek, kalp damar tıkanıklıkları, kalp ritim bozuklukları ve yapısal kalp hastalıkları gibi
parametreleri değerlendirmektedir.
Yapay zekâ analizi avantajlı bir yöntemdir
Cardisio analizi, araştırmalar ile kanıtlanmış olan avantajlı bir yöntemdir. Hasta dinlenme
halindeyken yapılır, efor gerektirmez. Ayrıca opak madde ve radyasyon gibi vücuda zararlı yöntemler
kullanmada ve damarsal girişim olmadan kalp sağlığı ve hastalıkları hakkında hızlı ve güvenli sonuç
veren bir uygulamadır. Yapay zekâ sayesinde daha kesin teşhis ve tedavi takibi sağlanır.
Yapay zekâ ile kalp hastalıklarında erken teşhis sağlanır
Yapay zekâ analizi, kalp hastalıklarının erken teşhisini sağlayabilir, tedavi yöntemlerinin optimize
edilmesine yardımcı olabilir ve hastaların takibini kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, yapay zeka
analizlerinin sonuçları her zaman bir uzman doktor tarafından doğrulanmalıdır.
Cardisio kardiyoloji kliniğimizde uygulanmaktadır
Kliniğimizde cardisio uygulaması uzman kardiyolog muayenesi, EKG ve EKO uygulamaları yapılarak
tam bir klinik değerlendirme ile yapılmaktadır.
• Kalp hastalığı riski olanlarda damarsal, yapısal ve ritim açısından bir kalp hastalığı olup
olmadığını görmek,
• Covid-19 vb. kalpte de hasara sebep olabilecek ağır enfeksiyon öyküsü olanlarda kalp
hastalığı taraması,
• Efor testi yapamaya veya efor testinin yeterli olmadığı kişilerde kalbin beslenmesinin yorumu,
• Kalp hastalığı olsun ya da olmasın kalp dışı cerrahi vakalarda, ameliyat öncesi kalp hastalığı
riskini belirlemede,
• Kişilerin klinik durumuna uygun olarak Check-up programlarında kullanılmaktadır.
https://www.hatemhastanesi.com.tr/kardiyoloji/yapay-zeka-ile-kalp-hastaliklari-teshisi/

Editör: Haber Merkezi