Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %1,4 azaldı, inşaat sektöründe %10,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,0 arttı. 

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Aralık 2023 

Sektör Ücretli çalışan sayısı Yıllık 
fark
Yıllık 
değişim 
(%)
Aralık 2023 Aralık 2022
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) 15 057 373 14 800 999 256 374  1,7
B-E-Sanayi 5 011 503 5 081 894 -70 391  -1,4
B-Madencilik ve taş ocakçılığı 143 933 144 839 - 906  -0,6
C-İmalat 4 663 069 4 734 881 -71 812  -1,5
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 137 875 133 077 4 798  3,6
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 66 626 69 097 -2 471  -3,6
F-İnşaat 1 758 424 1 597 509 160 915  10,1
G-N-Ticaret ve hizmetler 8 287 446 8 121 596 165 850  2,0
G-Ticaret 3 290 619 3 297 640 -7 021  -0,2
H-Ulaştırma ve depolama 1 201 406 1 156 173 45 233  3,9
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 1 086 671 1 054 103 32 568  3,1
J-Bilgi ve iletişim 290 215 287 969 2 246  0,8
K-Finans ve sigorta faaliyetleri 208 623 206 221 2 402  1,2
L-Gayrimenkul faaliyetleri 121 665 117 017 4 648  4,0
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 663 374 657 762 5 612  0,9
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri 1 424 873 1 344 711 80 162  6,0

Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 arttı 

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Aralık ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. 

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.