Polisin güvenlik önlemi aldığı İbni Sina Hastanesi Başhekimliği önünde yoğun kalabalığa
seslenen Anadolu Sağlık Sen, üniversite hastanesi çalışanlarına sadaka değil, haklarının
verilmesi çağrısında bulundu. Anadolu Sağlık Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu, Anadolu
Sağlık Sen Üniversiteler Şubesi, sendika üyeleri ve çalışanların yoğun katılımının olduğu
eylemde açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Demirel, sağlık çalışanlarının
ekonomik koşullarının ağırlaştığını ve Ankara Üniversitesi çalışanlarının diğer üniversite
çalışanı emsallerinden daha az teşvik ödemesi aldığını belirterek, teşvik ödemesinin
artırılmasını istedi. Demirel, aile birliğinin sağlanması için Atama ve Nakil Yönetmeliğinin
çıkarılması gerektiğine dikkat çekerek, bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğinin
altını çizdi. Ayrıca Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak memur kadrolarına geçirilmesi
talebini yineledi. Demirel’in sözleri sık sık “Susma sustukça sıra sana gelecek!”, “Sağlık
çalışanları üvey evlat değildir”, “Refah payı istiyoruz”, “Sadaka değil hakkımızı istiyoruz”
sloganlarıyla kesildi.
Basın açıklamasına acil birimler dışında diğer birim çalışanları katıldı.
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği önünde yapılan basın açıklamasının
saat 12.30’da Acil Poliklinik, Acil Ameliyathane ve Yoğun Bakın Üniteleri hariç olmak
üzere öğlen dinlenme saatinde yapılarak hizmetin aksamamasına dikkat edildiği görüldü.
Necip Taşkın; “YÖK’e bağlı üniversite hastanelerinde çalışanlar mağdur ediliyor.”
Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın’ın sağlık emekçilerini ve basın
mensuplarını selamlayarak başladığı basın açıklamasında, YÖK’e bağlı üniversite
hastanelerinde çalışanların ekonomik, sosyal ve mesleki sorunlarının çözülmesi için ilgili
makamların yazılı olarak bilgilendirildiğini, yetkililerle görüşme yapılmış olmasına rağmen
yapılan tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine basın açıklaması yaparak yetkililerin
dikkatini bir kez daha çekmek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptıklarını söyledi.
Genel Başkan Necip Taşkın önemli konulara dikkat çekti!
Açlık ve yoksulluk sınırına dikkat çeken Taşkın, Ankara Üniversite hastanelerinde çalışan
sağlık emekçilerinin emsallerinden daha az teşvik aldığını belirterek, artırılması talebinde
bulundu.
Personel eksikliğine de dikkat çeken Necip Taşkın, yoğun emek ve mesai harcayan sağlık
çalışanlarının alın terinin karşılığının verilmesi gerektiğini belirterek, sağlık emekçilerinin
tükenmişlik sendromu yaşadığını ve daha fazla yıprandıklarını söyledi.
Aile birliğinin sağlanmasına değinen Taşkın, Kanunla güvence altına alınan aile birliğinin
sağlanması konusunda ilgili kurumların gerekli hassasiyeti göstermemeleri nedeniyle aile
birliğinin sağlanamadığını ve bundan çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin
etkilendiğinin altını çizdi.

Letonya'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğuna Turizmci Soner Bacaksız Getirildi Letonya'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğuna Turizmci Soner Bacaksız Getirildi

Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (ANADOLU SAĞLIK SEN), Ankara
Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde çalışanların haklı taleplerinin sürüncemede bırakıldığı
gerekçesiyle yaptığı basın açıklamasıyla birlikte bir gün iş bırakma eylemi yaptıklarını
açıklayarak olaysız şekilde dağıldılar.
Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın’ın basın açıklamasının tam metni şöyle:
“Değerli sağlık emekçileri ve kıymetle basın mensupları,
YÖK’e bağlı üniversite hastanelerinde çalışanların ekonomik, sosyal ve mesleki
sorunlarının çözülmesi için ilgili makamların yazılı olarak bilgilendirilmesi ve yetkililerle
görüşme yapılmış olmasına rağmen yaptığımız tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine
basın açıklaması yaparak yetkililerin dikkatini bir kez daha çekmek ve bir günlük iş
bırakma kararımızla da sorunların çözülmesi noktasındaki kararlılığımızı ifade etmek
istiyoruz.
Açılık sınırının 17.725 TL, yoksulluk sınırının 57.736 TL olduğu günümüzde, Ankara
Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık emekçileri emsallerinden daha az teşvik
almaktadır. Diğer üniversite hastanelerinde çalışan meslektaşlarıyla aynı işi yapan
hastane çalışanlarına yapılan haksızlık tüm çabalarımıza rağmen çözülememiştir.
Personel eksikliği nedeniyle daha fazla emek ve yoğun mesai harcayan arkadaşlarımızın
alın terinin karşılığı verilmelidir. Gece gündüz görevinin başında olan ve özveriyle çalışan
sağlık emekçileri tükenmişlik sendromu yaşamakta ve daha fazla yıpranmaktadır.
Diğer yandan Atama ve Nakil Yönetmeliğinin çıkarılmaması nedeniyle aile birliği
sağlanamamaktadır. Anayasa'nın 41. maddesinin 1. ve 2. Fıkrası aile birliğinin sağlanması
için gerekli tedbirlerin alınmasına yöneliktir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72.
maddesinin 2. fıkrası ise devlet memurunun naklen atanmasında aile birliğinin
sağlanması için tedbir mahiyetinde bir maddedir. Aile birliğinin sağlanması Kanun ile
güvence altına alınmış olmasına rağmen ne yazık ki ilgili kurumların gerekli hassasiyeti
göstermemeleri nedeniyle aile birliği sağlanamamakta ve bundan çocuklar başta olmak
üzeze tüm aile bireyleri etkilenmektedir.