Hisseleri uluslararası piyasalarda işlem gören Türk şirketi Turkcell’in Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı.

Turkcell’in Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün yapıldı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) yapılan açıklamada genel kurul ile ilgili kararlar şöyle açıklandı:

"Şirketin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun Şirket Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmiştir.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle yapılacak olan bağış ödemelerinin 2023 yılı Eylül ve 2024 yılı Ocak aylarında iki taksitte yapılmasına karar verilmiştir.

Yıl içinde Tahsin Yazar’ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Şirketimiz A grubu pay sahibi TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş. tarafından aday gösterilen Melikşah Yasin’in, diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresiyle sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.

2022 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 1,0272727 TL (net 0,9245455 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 2.260.000.000 TLtutarındaki kar payının, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca, 20 Aralık 2023 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir."