Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %8,8 arttı, ayran üretimi %9,5 arttı, yoğurt üretimi %3,3 arttı, içme sütü üretimi %8,5 arttı, tereyağı üretimi %6,9 arttı. Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %9,7 arttı, ayran üretimi %8,3 arttı, yoğurt üretimi %4,3 arttı, içme sütü üretimi %1,5 arttı, tereyağı üretimi %9,0 azaldı. 
 


Toplanan inek sütü ve üretilen süt ürünleri miktarı, Aralık 2023 

(Ton)

Aralık Ocak-Aralık
2022 2023 Değişim 
(%)
2022 2023 Değişim 
(%)
Toplanan inek sütü 795 383 874 193 9,9 9 750 801 10 218 997 4,8
İçme sütü 134 216 145 648 8,5 1 496 559 1 518 370 1,5
Yoğurt 95 937 99 089 3,3 1 169 320 1 219 578 4,3
Ayran 62 820 68 802 9,5 766 278 829 548 8,3
İnek peyniri 60 549 65 862 8,8 702 867 771 067 9,7
Tereyağı 7 229 7 726 6,9 95 655 87 060 -9,0

Tablodaki oranlar yuvarlanmış rakamlar üzerinden hesaplanmıştır. 

Bir önceki ay 810 bin 149 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında %7,9 oranında artarak 874 bin 193 ton oldu. 


(Bin ton)

Güneydoğu Anadolu çikolata ihracatında ABD ilk 3’te Güneydoğu Anadolu çikolata ihracatında ABD ilk 3’te

Bir önceki ay 139 bin 158 ton olan içme sütü üretimi Aralık ayında %4,7 oranında artarak 145 bin 648 ton olarak gerçekleşti.