Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %8,8 arttı, ayran üretimi %9,5 arttı, yoğurt üretimi %3,3 arttı, içme sütü üretimi %8,5 arttı, tereyağı üretimi %6,9 arttı. Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %9,7 arttı, ayran üretimi %8,3 arttı, yoğurt üretimi %4,3 arttı, içme sütü üretimi %1,5 arttı, tereyağı üretimi %9,0 azaldı. 
 


Toplanan inek sütü ve üretilen süt ürünleri miktarı, Aralık 2023 

(Ton)

Aralık Ocak-Aralık
2022 2023 Değişim 
(%)
2022 2023 Değişim 
(%)
Toplanan inek sütü 795 383 874 193 9,9 9 750 801 10 218 997 4,8
İçme sütü 134 216 145 648 8,5 1 496 559 1 518 370 1,5
Yoğurt 95 937 99 089 3,3 1 169 320 1 219 578 4,3
Ayran 62 820 68 802 9,5 766 278 829 548 8,3
İnek peyniri 60 549 65 862 8,8 702 867 771 067 9,7
Tereyağı 7 229 7 726 6,9 95 655 87 060 -9,0

Tablodaki oranlar yuvarlanmış rakamlar üzerinden hesaplanmıştır. 

Bir önceki ay 810 bin 149 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında %7,9 oranında artarak 874 bin 193 ton oldu. 


(Bin ton)

Bir önceki ay 139 bin 158 ton olan içme sütü üretimi Aralık ayında %4,7 oranında artarak 145 bin 648 ton olarak gerçekleşti.