Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 para politikası metnini yayımladı. Metinde parasal sıkılık ve miktarsal sıkılaşma mesajlarıyla birlikte, çerçevedeki sadeleşmenin devam edeceği belirtildi. Metinde bankanın rezerv biriktirmeye devam edeceği, bankalarla swap işlemlerinin süreceği, bununla birlikte swap miktarının kademeli olarak azaltılacağı ifade edildi.

Miktarsal sıkılaşma mesajı

TCMB 2024 yılında parasal sıkılık ve parasal aktarımın, likidite gelişmeleri yakından takip edilerek miktarsal sıkılaştırma kararları ile desteklenebileceğini, miktarsal sıkılaştırma adımlarına, kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak devam edileceğini ifade etti.

Metinde para politikası kararlarının, makro ve mikro düzeyde fiyatların ayrıntılı analizi, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları, para politikasının etkileyebileceği talep unsurları, arz yönlü gelişmeler, iç-dış denge, tasarruf eğilimi ve krediler dahil olmak üzere finansal koşullar ile likidite ve fiyat istikrarını etkileyen diğer tüm unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacağı belirtildi.

12 toplantı olacak

TCMB'nin para politikası yol haritasında 2024'te 12 Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleşeceği ifade edildi. Toplantılar öncesinde yedi günlük sessiz döneme vurgu yapılarak, bu dönemde dış iletişim olmayacağının altı çizildi.

Metne göre TCMB’nin faaliyetleri, para politikası uygulamaları ve döneme özgü gelişmeler hakkında Başkan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan sunumlar sürdürülecek. Başkan, Başkan Yardımcıları ve teknik içerikli konularda görevlendirilen TCMB mensupları tarafından diğer platformlarda yapılan sunum ve konuşmalar iletişim politikasının bileşeni olmaya devam edecek.

Yatırımcı günleri düzenlenecek

TCMB iletişiminin önemli hedef gruplarından olan basın, yatırımcılar, akademik çevreler ve genel kamuoyu ile iletişim sürdürülecek.

Reel ve finansal sektör temsilcileri, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve TCMB politikalarının tüm paydaşları ile etkileşim sağlamak üzere politika çerçevesi ve makroekonomik görünüm hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

TCMB, uluslararası etki alanını genişletmek amacıyla, uluslararası kuruluşlar ve platformlar ile diğer merkez bankaları gibi yurt dışı paydaşlarıyla etkin iletişimini sürdürecek.

Bu kapsamda, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda teknik sunumların yapılacağı Yatırımcı Günleri düzenlenecek.

Swap işlemleri devam edecek

Metinde makro ihtiyati çerçeve, TL ve Döviz likiditesi yönetimiyle ilgili de değerlendirmeler yer aldı.

Metne göre, TCMB APİ portföy büyüklüğü, ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla, 2024 yılı için nominal 200 milyar TL olarak belirlendi.

Bankaların TL ve döviz likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla, swap işlemlerine 2024 yılında da devam edilecek. Bununla birlikte, TCMB tarafından gerçekleştirilen swap işlem miktarının kademeli şekilde azaltılması planlanıyor.

Metinde TCMB ile döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar arasında gerçekleştirilen döviz karşılığı efektif işlemlerine devam edileceği belirtilirken TCMB nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara yaklaşık olarak toplam 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkânı sağlanmaya devam edileceği de ifade edildi.

Metne göre bankalar, TCMB’ye kendilerine tanınan limitler çerçevesinde ve çeşitli vadelerde teminat döviz deposu veya altın deposu getirebilecek.

Rezerv biriktirmeye devam edilecek

TCMB 2024 yılında da piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edileceğini ve uluslararası rezervlerdeki istikrarlı artış eğiliminin devamlılığının sağlanacağını söyledi.

kayak:bloomberght.com