Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün, üç boyutlu şehir modelleri üretimi ve üç boyutlu kadastro altlıklarının oluşturulması projesi kapsamında Gaziantep ve ilçeleri kapsayacak şekilde sistem entegrasyonu 04.09.2023 tarihinden zorunlu hale getirilecek. Konu ile ilgili yapılan toplantıda paydaş kurumlara bilgi aktarıldı.

 

TOPLANTI AÇILIŞ KONUŞMALARI İLE BAŞLADI

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığının "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi ve Üç Boyutlu Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” kapsamında Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından 29 Ağustos 2023 tarihinde "Üç Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi ve Üç Boyutlu Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi Bilgilendirme Toplantısı” Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa ASLAN ve Bölge Müdürü İbrahim ERSOY’ un açılış konuşmaları ile başladı.

TOPLANTIDA SİSTEM ENTEGRASYONUNA YÖNELİK DÜZENLEMELER PAYLAŞILDI

Üç boyutlu şehir modelleri üretimi ve üç boyutlu kadastro altlıklarının oluşturulması projesi kapsamında kat irtifakı ve kat mülkiyetine konu işlemlerde yapı aplikasyon projesi ve mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modelinin ilgili kurumlar tarafından güvenli elektronik ortamda gönderilmesine ve sistem entegrasyonuna yönelik düzenlenen toplantıda, Kadastro Dairesi Başkanı Mustafa Aslan ile Tapu Kadastro Uzmanları İsmail Dursun ve Ekrem Ayyıldız sunum gerçekleştirdiler.

 

PİLOT UYGULAMA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Proje kapsamında, kat irtifakı/kat mülkiyetine konu işlemlerde, “2021/4 sayılı genelge” gereği   ile yapı aplikasyon projesi mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modeli   kurumlar tarafından güvenli elektronik ortamda Tapu Genel Müdürlüğüne gönderilmesine yönelik pilot  uygulama çalışmaları; Gaziantep’in tüm ilçelerini de kapsayacak şekilde sistem entegrasyonu 04.09.2023   tarihinden itibaren zorunlu hale getirileceği paydaş kurumlara aktarıldı. Toplantı sonunda kurumlara konu ile ilgili karşılaşılabilecek sorun ve çözüm önerileri değerlendirilmesi ile son buldu.