SANKO Liseleri öğrencilerinden Eyşan Öğüt, Damla Dila Gündoğdu ve Sanem
Sözmen öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde Coğrafya alanında hazırladıkları
“İndigo Boyası Gideriminde Soda, Tuz, Kafein ve Limon Kabuğu Karışımı ile
Hazırlanan Adsorbanın Performansı” projesi; İrem Aydın, Yağmur Aydın ve Furkan
Nadir Yıldız öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde Kimya alanında hazırladıkları
“Suda Bulunan Ağır Metal Gideriminde Kondroitin Sülfat İçerikli Biyobozunur Flament
Sentezi” projesi; Miraç Umut Kaygısız, Mehmet Tuğra Şekeroğlu ve Zehra Sude
Şaşuşağı öğretmenleri Özgül Güner rehberliğinde Fizik alanında hazırladıkları
“Manyetik Nanopartiküllü Isı İleten Kumaş ile Entegre Edilmiş Sıcak Tutan Ceket
Tasarımı” projesi; Selin Çelik, Kerem Çevik ve Ertan Emre Alageyik öğretmenleri
Özgül Güner rehberliğinde Fizik alanında hazırladıkları “Karboksi Metil Selülozden
Elde Edilen İletken Hidrojel ile Çevre Dostu ve Biyouyumlu Triboelektrik
Nanojeneratör Tasarımı” projesiyle “55. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri
Yarışması”nda il elemelerini geçerek bölge finallerinde yarışma hakkı elde etti.
Ece Güner, Kevser Güneş ve Berat Büyükbakkal öğretmenleri Özgül Güner
rehberliğinde Kimya alanında geliştirdikleri “Mikroplastik ve Yağ-Su Karışımının Aynı
Yüzeyde Ayırımı için Hdtms Modifiyeli Manyetit Kaplı Çelik Ağlar” projesiyle bölge
finallerine gitme başarısı gösterirken; Ece Tiken, Berra Aslansoy ve Ada Bilgin
öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde Teknolojik Tasarım alanında
hazırladıkları “Akıllı Küvöz: Görüntü İşleme Destekli Yenidoğan Bilirubin Tespit ve
Tedavi Süreç Takibi Yapabilen Noninvaziv Sistem” projesi; Arda Akkuş, Ertuğ
Hengirmen ve Kuzey Kaya öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde Teknolojik
Tasarım alanında hazırladıkları “Mikro-Mobil Araçlardan E-Skuterların Sürüş
Güvenliğini Sağlayacak Haritalandırma Temelli Çok Yönlü Sistem” projesi; Göksu
Eralp, Şeyma Öztürk ve Deniz Günal öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde
Sosyoloji alanında hazırladıkları “Chatgpt Özelinde Üretken Yapay Zekâ
Uygulamalarının Toplumsal Manipülasyon Aracı Olarak Kullanılmasının Nesne
Etnografisi Yöntemiyle Değerlendirilmesi” projesi; Kerem Kaya, Alperen Polat ve
Güneş İkizceli öğretmenleri Neriman Ersönmez rehberliğinde Coğrafya alanında
hazırladıkları “Yeni Nesil Balast Suyu Yönetimi: Noninvaziv Yöntemlerle Biyoçeşitliliği
Koruma ve Biyolojik İstilayı Engelleme Sistemi” projesi bölge finallerinde yarışma
hakkı kazandı.
Betül Günaydın ve Öykü Cıkcık öğretmenleri İbrahim Erdem Bakar rehberliğinde
Biyoloji alanında hazırladıkları “Musca Domestica'nın Ontojenezinde Mikroplastik”
projesi; Selin Nur Çapkur ve Simge Köybaşı öğretmenleri İbrahim Erdem Bakar
rehberliğinde Teknolojik Tasarım alanında hazırladıkları “Doğal Afetler Sonrası
Medikal Destek Çözümleri” projesi; Muhammed Ali Bayındır ve Alperen Güven ise
öğretmenleri İbrahim Erdem Bakar rehberliğinde Fizik alanında hazırladıkları
“Betonun Durabilitesinin Belirlenmesinde Tahribatsız Muayene Yöntemi” isimli
projeyle bölge finallerine katılma başarısı gösterdiler.
Öğrencilerinin rehber öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları 12 projeyle Gaziantep’i
bölge finallerinde temsil edecek olmasının gururunu yaşadıklarını belirten SANKO