GSO TOBB DELEGELERİ 80. GENEL KURULA KATILDI GSO TOBB DELEGELERİ 80. GENEL KURULA KATILDI

Şahinbey Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis
Başkan Vekili Cuma Güzel Başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.
Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime
dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 4’ü İmar ve
Bayındırlık Komisyonu’na, 3’ü Plan Bütçe Komisyonuna, 1’i Tarife Komisyonuna, 1’inde ise görev
süresi dolan ihtisas komisyonları üye seçimi gündeme alındı. 3 madde ise gündem dışı olarak meclise
sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı. Gündem dışı olarak gündeme alınan 3
maddenin 1’i Plan bütçe komisyonuna havale edilirken, 2 madde de ise Encümen Üyeliği ve
Başkanlık Divanı üyeliklerinin seçimi yapıldı.
MECLİSTE SEÇİM
Şahinbey Belediye Meclis Başkanlık Divanında ve Encümen Üyeliği görevlerinde boşalma
olması nedeniyle yerlerine yeni üye seçimi yapılırken, görev süresi dolan ihtisas komisyon
üyeleri yerine de yeni üye seçimi yapıldı.
Divan Katipliği Asil Üyeliğine Lokman Kavak, Gamze Gül Günsoy, Divan Katipliği Yedek
Üyeliğine Aslettin Yıldız, Bedia Darıcılar, Encümen Üyeliğine ise Lokman Kavak, Muzaffer
Çolak, Ali Bayram Özkardemli seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliğine Cuma Güzel,
Bekir Aslan, Gamze Gül Günsoy, Mehmet Akıncıoğlu, Hasan Şencan, Plan Bütçe Komisyon
Üyeliğine Sait Şahin, Mehmet Yaşar Göktürk, Şıh Mehmet Öztürk, İbrahim Ceylan, Mahmut Demirel,
Tarife Komisyon Üyeliğine Hamit Kiraz, İsrafil Yeşiltaş, Emine Ayaz, Adnan Erdoğan, Mahmut

Öztürk, Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyeliğine İbrahim Halil Yayla, Abdullah Bedirhanoğlu,
Mehmet Cevat Ensari, Salih Bük, Mehmet Dokbay, Eğitim Gençlik Spor Komisyonu Üyeliğine
Ahmet İnal, Mustafa Kemal Töremişoğlu, Ali Koçarslan, Özkan Alpaslan, Mehmet Dokbay Dış
İlişkiler Komisyonu Üyeliğine Hanifi Kızılbağ, Hilmi Öztürk, Hüseyin Deveci, Aslettin Yıldız,
Mahmut Öztürk, Kırsal Kalkınma Komisyonu Üyeliğine Müslüm Yüksel, Fetullah Genç, Mustafa
Kaplan, Bedia Darıcılar, Yılmaz Kireç seçildi.