Şahin mesajında, “Çevre ve iklim dostu yaklaşımımızla bu ortak gezegeni geleceğe taşımanın, koruyarak kullanmanın en büyük hayali olduğunu vurgulayarak havayı, suyu, toprağı, insanı korumanın öneminden bahsetti.

2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan bugünün hem ülkemizin, çevresine, doğasına ve ekonomisine yaptığı katkıyla hem de aldığı uluslararası ödüllerle ‘Sıfır Atık Hareketi’ ile milletimizi gururlandırdığını ifade eden Başkan Şahin, “Zaten kendimize misyon edindiğimiz böyle önemli bir günün 105 ülkenin desteği ile kabul görmüş olması ülkemizin bu konuya ne kadar hassasiyetle yaklaştığının açık bir göstergesidir” dedi.

Şahin, atıkların kontrolsüz olarak çevreye bırakılması ve doğal kaynakların hızlıca tüketilmesi başta iklim değişikliği olmak üzere tüm canlıları tehdit edecek boyutlara varan hava, su ve toprak kirliliğine neden olduğunu hassasiyetle belirtti. Oluşan atıkların hiçbir ayrıma tutulmadan düzenli depolama alanlarına gönderilmesinin çok kıymetli malzemelerin toprak altına gömülmesine ve yüksek maliyetlerle yapılan depolama alanlarının hızla dolmasına sebep verdiğini aktaran Başkan Şahin, "Hızla gelişen sanayimizin ham madde ihtiyacı günden güne artmaktadır. Geri kazanımla elde edilecek malzemeler ham madde ihtiyacı için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Bazı sanayi sektörleri özellikle tekstil kolu yurt dışından ambalaj atığı ithal etmektedir. Sıfır atık projeleri ülkemizin mevcut kaynakları sanayicilerimize de ciddi kaynak sağlayacaktır” dedi ve mesajına şöyle devam etti:

“Bugün Türkiye Yüzyılı’nın en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık vizyonumuz bir dünya markası haline geldi. Biz de bu vizyonla hareket eden bir belediye olarak hizmetlerimizi üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile yönetmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız bu mahalle, bu şehir, bu ülke, bu dünya da ortak evimiz. Bunun bilinci ile hareket etmek bir görev olmak dışında insani bir sorumluluk. Yeşil kalkınma hamlemizle ülkemizi, çevremizi, doğamızı en güzel şekilde korurken, iklim değişikliğiyle mücadelemizi de kararlılıkla devam ettireceğiz.

Buradan yola çıkarak imza attığımız birçok projemiz var. Her biri birçok ilimize de örnek olmuş bu projelerle yarınlarımıza daha güvenle bakmanın yanında, yakın zamanda yaşadığımız doğal afetler gibi birçok afetin de sonuçlarına karşı dirençli hale geleceğiz.

‘Çevre bize miras değil emanettir’ felsefesiyle gelecek nesillere sağlıklı yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Havası, suyu, toprağı temiz bir Gaziantep için tüm halkımızı doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı olmaya davet ediyor, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nüzü kutluyorum.”