İnsanlığın gelişmesinde önemli bir yeri olan ailede, toplum içerisinde, çalışma hayatında, kısacası yaşamın her alanında çok önemli bir rol üstlendiklerini kaydetti ve mesajına şöyle devam etti;

“Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece kadınların sorumluluğu değil toplumun genelini ilgilendiren bir konudur. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur.

Biz toplum olarak aileyi temele almış bir kültüre sahibiz. Temele aldığımız ailenin temelini de kadın olarak kabul ederek kadını tam merkeze almış ve toplum yapılanmasını onun üzerinden gerçekleştirmiş bir milletiz. Bizim inancımıza göre ‘anne’ kimliği ile ayaklarının altına cennet serilen kadına kültürümüz, gösterilmesi gereken en yüksek değeri bahşetmektedir. Özverili ve yapıcı kişilikleri ile elinin değdiği her şeyi güzelleştiren kadınlar, aynı zamanda manevi değerlerimizin taşıyıcısı ve koruyucusudur.

Bugünün Türkiye’sinde kadınlarımız; eğitimden sağlığa, siyasetten sanata, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk Milleti’nin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır. Dokunduğu her şeyi güzelleştiren ‘kadın eli’ nin değdiği alan arttıkça, ülkemiz ve dünyanın daha yaşanabilir bir hale geleceğine tüm kalbimle inanıyorum.

Güçlü toplumların ancak ve ancak güçlü kadınlardan oluşacağının bilincinde olarak hak ve özgürlüklerini benimseyerek, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkân sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, kadınlarımızın, hayatın tüm alanlarında daha etkin olmalarını sağlayacak şartları hazırlamaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Varlıklarıyla yaşamlarımızın her anına anlam katan kadınlarımıza yönelik şiddet ve ayrımcılığın son bulduğu bir dünya kurabilmek dileğiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum