GİBTÜ’DE “TEKNOLOJİ VE TOPLUMUN DÖNÜŞÜMÜ" PANELİ GİBTÜ’DE “TEKNOLOJİ VE TOPLUMUN DÖNÜŞÜMÜ" PANELİ

Sağlık çalışanlarının iş ve işyeri sorunlarının, özlük ve mali haklarının çözülememesi, şiddet
ve diğer sorunların moral ve motivasyonu bozması nedeniyle huzursuz, mutsuz ve isteksiz
çalışan sağlık ordusunun endişelerinin giderilmesi ve geleceğine güvenle bakabilmesinin
sağlanması gerektiğini belirten Necip Taşkın, “Sağlık Bakanlığı ve YÖK’e bağlı üniversite
hastanelerinde çalışanların sorunlarının çözüme kavuşturulması beklenmektedir. Verilen
sözlerin tutulmasını, ücret dengesizliğinin giderilmesini, yıpranma payının adil bir şeklide
yeniden düzenlenmesini, branşlaşmanın önünün açılmasını, yataklı tedavi kurumları ve Aile
Sağlığı Merkezlerinin sorunların giderilmesini beklemekteyiz” dedi.
Necip Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Verilen hizmete göre sağlık çalışanları emeğinin karşılığını almalıdır. Gece gündüz yoğun ve
yorucu bir şekilde çalışarak yıpranan sağlık çalışanlarına yoksulluk sınırı üstünde tek kalem
maaş verilmelidir. Zor şartlar altında görevini yapmaya çalışan sağlık çalışanlarının teşvik
ödemeleri artırılmalı, seyyanen zam kök maaşa yansıtılmalı, sağlık çalışanlarına yönelik
şiddetin önlenmesi için ağır cezalar getirilmelidir. Radyoloji çalışanlarının çalışma saatleri
gözden geçirilmeli ve uluslararası standartlarda görev yapmaları sağlanmalıdır. Zor şartlarda
görev yapan 112 sağlık çalışanlarının sorunları çözüm beklemektedir. Sağlık çalışanlarının,
Sağlık Bakanlığına ait sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanmalıdır. YÖK’e bağlı
üniversite hastanelerinde çalışanların sorunları bir an önce giderilmelidir. Bunların teşvik
ödemeleri acilen çözüme kavuşturulmalı, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı her
yıl düzenli olarak yapılmalı, aile birliğinin sağlanması açısından üniversiteler arası geçiş veya
iller arası tayin hakkı verilmelidir. Sağlık çalışanlarının yoğun, yorucu ve ağır çalışma
koşulları iyileştirilmelidir. Sağlık ordusunun her bir neferi çok kıymetlidir, ancak karamsarlık,
umutsuzluk, mutsuzluk içinde görev yapmaktadırlar.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlıklı,
huzurlu ve mutlu bir çalışma hayatı temenni ediyorum.”