GATHİB 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ GATHİB 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ


Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından dış ticaret alanında firmaların
rekabetçiliğini artırmak, pazar paylarını geliştirmek ve ihtiyaç duyulan donanımlı dış
ticaret personeli istihdamını sağlamak hedefiyle sürdürülen İhracat Akademisi
Projesi&39;nin 8. dönem eğitim programı başladı.
Birleşik Krallık Hükümeti&39;nin Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi
tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Türkiye
Belediyeler Birliği tarafından yürütülen “Deprem Sonrası Erken Toparlanma için
Mesleki Eğitim, İstihdam ve Sosyal Hizmetler Aracılığı ile Toplum Temelli Modeller
Oluşturma Projesi” kapsamında Gaziantep Sanayi Odası iş birliğinde İhracat
Akademisi Projesi 8. Dönem Eğitim Programı başlatıldı.
16 Ekim 2023 tarihinde başlatılan eğitim programı ile firmaların rekabet gücüne katkı
sağlanması, üretilen ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan
donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması amaçlanıyor. GSO tarafından
5 yıl önce hayata geçirilen İhracat Akademisi Projesi ile bugüne kadar 7 dönem
eğitim programı yapıldı.
Eğitimlere 113 firmadan 128 kursiyer katıldı. Bu süreçte 35 kişi istihdam edilirken 2
aylık eğitim periyotlarında toplam 1.600 eğitim saati ile faaliyetler gerçekleştirildi.
Eğitim kapsamında pazar araştırması, dış ticaret istihbaratı, hedef pazar ve alıcıların
tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama karması organizasyonu
konularında teorik ve pratik eğitimler verilecek.
Proje ile kursiyerlerin firmalarla eşleştirilmesi, istihdam edilen personelin 2 ay
boyunca teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi ile danışmanlık almasının sağlanması
ve firmaların belirleyeceği hedef pazarlarda tespit edilen potansiyel alıcı listelerinin
detaylı bilgileriyle firmalara sunulması amaçlanıyor.
GSO İhracat Akademisi Projesi 8. dönem eğitim ve danışmanlık programının ilk
haftası yüz yüze eğitim olarak GSO Eğitim Salonu’nda, geri kalan kısmı ise online
olarak gerçekleştirilecek.