GAÜN’DE TEKNOLOJİNİN İZİNDE İNOVASYON VE KARİYER SOHBETLERİ GAÜN’DE TEKNOLOJİNİN İZİNDE İNOVASYON VE KARİYER SOHBETLERİ


TÜBİTAK-1001- kapsamında GAÜN Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.
Dr. İbrahim Yıldırım’ın yürütücülüğünü yaptığı, Gaziantep Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin’in araştırmacı olarak yer aldığı 'Oyunlaştırma
Temelli Biçimlendirici Değerlendirme Tasarımı Geliştirilmesi' başlıklı proje
2022 yılında desteklenmeye hak kazandı ve proje çalışmaları devam ediyor.
TÜBİTAK-1001-ÇABA kapsamında yürütücülüğünü GAÜN Eğitim Fakültesi
öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Çekiç’in yürütücülüğünü yaptığı ve Prof. Dr.
Mehmet Murat, Doç.Dr. İdris Kaya, Doç. Dr. İbrahim Yıldırım, Doç. Dr. Ahmet
Buğa, Doç. Dr. Fatih Bozbayındır’ın araştırmacı olarak yer aldığı 'Yetişkinlerde
Deprem Kaynaklı Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Boylamsal Olarak
İncelenmesi' başlıklı proje desteklenmeye hak kazandı.
TÜBİTAK-1001-ÇABA kapsamında desteklenmeye hak kazanan diğer proje,
yürütücülüğünü GAÜN Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali
Bozkurt’un yaptığı, araştırmacı olarak Prof. Dr. M. Fatih Özmantar ve Doç. Dr.
Tuğba Han Şimşekler Dizman’ın araştırmacı olarak yer aldığı 'Bir Mesleki
Gelişim Programı İle Ortaokul Sınıflarında Cebirsel Düşünmenin Geliştirilmesi' 
adlı proje oldu.
TÜBİTAK-1001-ÇABA kapsamında desteklenen son proje ise yürütücülüğünü
Doç. Dr. İdris Kaya’nın yaptığı ve Doç. Dr. Ali Çekiç ve Doç. Dr. İbrahim
Yıldırım’ın araştırmacı olarak yer aldığı 'Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli
Dijital Terapötik Hikayelerin Deprem Yaşamış Okul Öncesi Çocukların Travma
Sonrası Belirtilerine Etkisi' başlıklı proje oldu.

Editör: Haber Merkezi