Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2022 mezunu ve aynı zamanda
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ali Emre Bozkurt, 2023 Kamu Personeli
Seçme Sınavı (KPSS)’nda Beden Eğitimi ve Spor alanında Türkiye birincisi
olarak Üniversitemizi gururlandı.
GAÜN Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, Antrenörlük
Eğitimi Bölümü mezunumuz ve yüksek lisans öğrencimiz Ali Emre’nin, başarılı
bir lisans döneminin ardından yüksek lisans sınavından da başarılı olarak
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine devam ettiğini
söyledi.
Prof. Dr. Özdal, “Gerek lisans eğitimi boyunca gerekse de yüksek lisans ders
döneminde öğrenme heyecanı ve motivasyonu yüksek ayrıca akademik olarak
çok başarılı gördüğümüz bir öğrenci olması sebebi ile elde ettiği 2023 KPSS
Türkiye birinciliği derecesi bizleri şaşırtmadı, kendisiyle gurur duyduk. Ben de
KPSS sınavında Türkiye birinciliği derecesi elde etmiş ve öğretmenlik mesleği
ile profesyonel hayata adım atmış bir akademisyen olarak dekanlığımın ilk
yılında değerli öğrencimin elde ettiği başarı ile mutlu oldum ve şeref duydum.
Fakültemiz mezunları birçok alanda ve kurumda iş bulabildikleri gibi şehrimiz
belediyelerinde ve özel spor tesislerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca ismini
anmadan geçmek istemediği diğer öğrencim yine 2022 Antrenörlük Eğitimi
Bölümü mezunumuz Hakan Bozkurt da 2023 KPSS sınavında Türkiye on
birincisi olmuştur. Öğrencilerimizle ve mezunlarımızla bir aile olarak gurur
duyuyoruz” diye konuştu.
KPSS’nda Beden Eğitimi ve Spor alanında Türkiye birincisi olan Ali Emre
Bozkurt, lisans eğitimi boyunca fakültemiz öğretim elemanlarından çok şey
öğrendiklerini belirterek şunları söyledi: “Tüm hocalarıma emekleri için
teşekkür ediyorum. Bu sınav için çok emek verdim, birçok kaynak ve
platformdan yararlanarak çalıştım. Hiçbir zaman çalışma disiplinimden ödün

vermedim. Çünkü disiplinden vereceğim bir zaaf bana başarısızlık olarak
dönecekti. Bu süreçte ailem en büyük destekçim idi hepsine çok teşekkür
ederim. KPSS sınavında genellikle birinciler eğitim imkanının daha farklı
imkanlarla sunulabildiği şehirlerden çıkardı. Dekanımız Mustafa Özdal hocam
2006 yılında birinci olarak üniversitemize bu gururu yaşatmıştı ve yıllar sonra
bu gurur şimdi de bana nasip oldu. Eğitim hayatım boyunca bir sporcu olarak
Gazi Mustafa Kemal’in dediği zeki, çevik ve ahlaklı bir sporcuya yakışır şekilde
davranmaya özen gösterdim. Devam eden lisansüstü eğitimimde de örnek
aldığım hocalarımın yolundan ilerlemeye çalışıp devletime ve milletime faydalı
birey olmaya ve faydalı bireyler yetiştirmeye çalışacağım” diye konuştu.