Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Zencir ve Denetimli Serbestlik
personeli Yunus Kurt tarafından konferans salonunda öğrencilere kurum yapısı ve
işleyişi hakkında genel bilgilendirme yapıldı. Daha sonra kurumdaki bürolar gezilerek,
Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün faaliyetleri tanıtıldı. Denetimlere tabi tutulan
kişilerin takip ve iyileştirilmesi ve tekrar topluma kazandırılması amacıyla çeşitli
seminerler, grup çalışmaları, sosyal faaliyetler, kurslar düzenleyerek eğitim ve
iyileştirme faaliyetleri icra eden Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yaptıkları
çalışmalar öğrenciler tarafından bizzat yerinde görüldü.
Teknik gezi ile ilgili değerlendirmede bulunan GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu
Hukuk Bölüm Başkanı Öğr. Görevlisi Ali Altunbaş “Okulumuzda Ceza İnfaz ve
Güvenlik Hizmetleri programı bünyesinde birçok hukuk dersi işliyoruz. Derslerin
büyük çoğunluğu teorik anlatılmakta ancak meslek yüksekokullarının yapısı gereği
teorik öğrenim yeterli olmamakta, mutlaka öğretilen bilgilerin iş hayatındaki
uygulamasının da gösterimi önem arz ediyor. Bizler de derste öğrettiğimiz bilgilerin
uygulamadaki karşılığını görmek açısından teknik geziler düzenleyerek öğrencilerin
bilgilerini somutlaşmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.
GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Öğr. Gör. Dr. Ali Balkan da
“Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri programı mezunu olacak öğrencilerimizin çalışma
alanlarından birisi de Denetimli Serbestlik Müdürlükleridir. Bu teknik gezi ile
öğrencilerimiz ileride çalışma alanı olan bu kurumun yapısını ve faaliyetlerini
öğrenmiş oldular” dedi.
GAÜN Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin teknik gezilerin
öğrenciler açısından öneminden bahsederek, katkılarından dolayı Gaziantep
Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Zencir ve personellerine teşekkür etti.