Evde bakım ödemeleri bayram öncesi hesaplarda Evde bakım ödemeleri bayram öncesi hesaplarda

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğretim
elemanları ve öğrencileri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve AKORT Fuarcılık iş birliğinde
düzenlenen Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı’na
(BUILDEAST) katıldı.
Çok sayıda katılımcıyla gerçekleşen BUILDEAST Fuar açılışına GAÜN İnşaat
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nildem Tayşi ve Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Mehmet Tolga Göğüş de katıldı. Prof. Dr. Nildem Tayşi, yapıların toplam
maliyetinin yüzde 65-75’ni oluşturan malzemelerin güvenli yapı tasarımında kritik
bileşenlerden biri olduğunu belirtti. 6 Şubat depreminde düşük kalitede
malzemeye sahip yapıların depremden daha çok etkilendiğini söyledi. Bu yüzden
sektör temsilcileri ve yatırımcılarının bir araya gelmesinin çok kıymetli olduğunu
ifade etti.
BUILDEAST Fuarı’na konuşmacı olarak katılan İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fırat Çabalar, ‘6 Şubat Depremlerinin Yapı-Zemin
İlişkisi Bakımından İrdelenmesi’ adlı meslek içi eğitim seminerini gerçekleştirdi.
Prof. Dr. Çabalar, güvenli yapının zemin özelliklerinin dikkate alınarak
tasarlanması gerektiğini belirterek, zemin özellikleri dikkate almadan yapılan
kaliteli bir üstyapının, zeminin deprem ivmesini artıcı etkisinden dolayı
yıkılabileceğini söyledi.
BUILDEAST Fuarı’na konuşmacı olarak katılan İnşaat Mühendisliği Bölümü
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Eren Gülşan, ‘Betonda Yeni Teknolojiler
Jeopolimer Beton’ adlı meslek içi eğitim seminerini gerçekleştirdi. Toplam karbon
emisyonlarının yüzde 8’ine sebep olan çimento üretiminin çevreye olumsuz
etkisini azaltmak için jeopolimer betonun çevreci bir alternatif olabileceğini ifade
ederek, jeopolimer betonun gelecek vadeden bir malzeme olduğunu söyledi.