AZEZ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİ KONFERANSI AZEZ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİNDE ÖĞRENCİ KONFERANSI

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen,
‘2244 Sanayi Doktora Programı’ kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen
Bilimleri Enstitüsü ile Süper Film Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş.’nin birlikte başvuru
yaptığı ‘Gıdanın Raf Ömrünü Uzatan Yenilikçi Ambalaj Malzeme ve Sistemlerinin
Geliştirilerek Raf Ömrü Belirleme ve İzlemede Yapay Zeka Tabanlı Yenilikçi
Teknolojilerin Kullanılması’ başlıklı proje 2023 Yılı 2. Döneminde desteklenmeye hak
kazandı.
Projede farklı gıdalar için uygun ambalaj malzemeleri ve sistemlerini geliştirilebilen,
bu malzeme ve sistemlerle paketlenmiş gıdaların raf ömrünü belirleyebilen ve izleme
süreçlerinde, sensör ve görüntü tabanlı yapay zeka teknolojilerini kullanabilen
doktoralı araştırmacılar yetiştirilecek.
Proje ile GAÜN ile gıda ambalaj sektöründe öncü firmalardan olan Süper Film A.Ş.
arasında, projeyi kurumsal olarak yönetecek olan GAÜN Fen Bilimleri Enstitüsü
aracılığıyla lisansüstü çalışmalarda iş birliği noktasında önemli bir adım adıldı. Ar-Ge
merkezine sahip olan Süper Film A.Ş., TÜBİTAK 2244 projesi ile ihtiyaç duyduğu
yetkinlik alanlarında üniversite-sanayi iş birliği ile yetişmiş doktoralı AR-GE
personelini istihdam edecek. Ayrıca proje ile Üniversite-Sanayi işbirliğinin
sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda önemli kazanımlar elde edilecek.
GAÜN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mine Menekşe Yılmaz’ın
yürütücüsü olarak yer aldığı projede Gıda Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği ve Kimya ihtisas alanlarında sanayi-doktora tez çalışmaları yürütülecek.
Prof. Dr. Çiğdem Aykaç, Doç. Dr. Tolgay Kara, Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Prof. Dr.
Ayşegül İyidoğan ve Prof. Dr. Hidayet Mazı projede akademik danışman olarak yer
alacak. Proje kapsamında 3 farklı ihtisas alanında 5 doktora bursiyerine destek
verilecek olup doktora sonrasında firmada istihdamları sağlanacak.