Yeminli Mali Müşavir Erkan Oltulu, son olarak 2004 yılında uygulanan enflasyon düzeltmesinin bu yıl da yapılacağı bilgisini paylaştı. Oltulu, "Mükellefler enflasyon düzeltmesi nedeni ile buna ilişkin herhangi bir vergi ödemeyecekler, yani vergisiz bir şekilde bilançolarını değerleyecekler" ifadelerini kullandı:

İşte Oltulu'nun o yazısı:                                                                                     

Son olarak 2004 yılında yapılan ve ilk defa uygulanan enflasyon düzeltmesi2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemleri itibariyle yeniden yapılacak. Geçtiğimiz hafta buna ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

TÜRKİYE’DE BİRÇOK FİRMA İÇİN ZORUNLU OLACAK

Söz konusu taslağa göre firmalar, 2023 hesap dönemi sonu itibariyle enflasyon düzeltmesini bilançolarına uygulayacaklar. Enflasyon düzeltmesi, kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından zorunlu olarak yapılacaktır. Türkiye’de birçok mükellef tarafından uygulanacak olan bu durum firmaların muhasebe departmanlarının mesaisinin yıl sonu artacağı anlamına geliyor.

Mükellefler enflasyon düzeltmesi nedeni ile buna ilişkin herhangi bir vergi ödemeyecekler, yani vergisiz bir şekilde bilançolarını değerleyecekler.

Firmaların 31/12/2023 tarihli bilançosunda yapılacak enflasyon düzeltme işlemi doğrudan vergi etkisi yaratmayacak, fakat 2024 ve takip eden yıllarda vergi matrahı düzeltilmiş bilançolar üzerinden dolayısıyla gelir tablolarında da etki yaratacak ve bu sayede birçok firma daha az vergi yükü ile karşılaşacak.

Tiryakioğlu: Sektörün mutlaka B ve C planları olmalı Tiryakioğlu: Sektörün mutlaka B ve C planları olmalı

FİRMALAR DAHA AZ VERGİ ÖDEYECEKLER

Enflasyonist dönemlerde firmalar fiktif yani gerçek olmayan karlar üzerinden vergi öderler. Çıkarılacak olan bu düzenleme ile firmalar 2023 bilançolarını ve takip eden yıllarda gelir tablolarını düzenleyerek gerçeğe yakın matrahları üzerinden olması gereken vergi ödemelerini gerçekleştirecekler.

2023 yılı sonu itibariyle ve takip eden yıllarda değerlenen söz konusu bilanço kalemleri sayesinde firmalar daha az vergi ödeyecekler. Basit bir örnek verecek olursak 2020 yılında 200.000 Türk Lirasına araç alan kurumlar vergisi mükellefi söz konusu aracını bugün itibariyle 1.200.000 Türk Lirasına satacak olursa şuan aradaki 1.000.000 Türk Lirası üzerinden 250.000 Türk Lirası Kurumlar vergisi ödemek zorunda kalacaktır. Enflasyon düzeltmesi yaparak söz konusu aracın 1.000.000-TL ye değerlendirdiğini varsayacak olursak aradaki fark üzerinden 50.000 TL Kurumlar vergisi ödemiş olacak.

Geçtiğimiz haftalarda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak; “İngiltere halkına sunabileceğim en iyi vergi indirimi enflasyonu yarıya indirmektir.” Sözünden yola çıkacak olursak bu uygulamanın önemini daha iyi kavramamızda faydalı olacaktır.

Kaynak: HABER 7