ŞEHİTKAMİL’İN 11 SPORCUSU AVRUPA VİZESİ ALDI ŞEHİTKAMİL’İN 11 SPORCUSU AVRUPA VİZESİ ALDI

19. yüzyılın dönüm noktasındaki kültür dünyasını yansıtmasının yanı sıra millî ve manevi
değerleri inşa edip medeniyet kodlarını öne çıkaran bu divan, Millî Eğitim Gençlik Spor eski
Bakanı Vehbi Dinçerler ve Dr. Zeliha Açar tarafından yayına hazır hale getirildi.
Eser, Gaziantep'in zengin kültür mirasına katkıda bulunuyor ve bölge tarihine ışık tutuyor.
Şiirlerin çok katmanlı anlamları, dönemin şiir ve edebiyat anlayışını ortaya koyarken,
Gaziantep'in tarihi ve kültürel zenginliğine de vurgu yapıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları tarafından yayımlanan “Ayıntablı
Şâkir Efendi’nin Enîs’ül Uşşâk Divanı” adlı kitap Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep
Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarının yanı sıra Türkiye çapında
seçkin kitapçılarda, Gazikültür’ün internet sitesi www.magazagaziantep.com ve kitap satışı
yapan internet sitelerinde satışa sunuldu.
TANRIÖVER: KİTAP, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BİR KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR
Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, kitabın Gaziantep’in günümüz
kültür hayatına geçmişten bir köprü vazifesi gördüğünden bahsederek, “Gaziantep’in
kültür ve sanat hayatına ışık tutan, Mehmed Şâkir Efendi’nin Enîs’ül Uşşâk adını taşıyan
divân 18. yüzyılın sonuyla 19. yüzyılın başlarındaki kültür dünyamızı örneklemektedir. Aynı
zamanda Millî Eğitim Gençlik Spor eski Bakanımız Sayın Vehbi Dinçerler’in büyük dedesi
olan Mehmet Şâkir Efendi’nin divânı bu kitap ile hem Latin harflerine aktarılmış hem de
günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.” dedi.
YAKAR: ESER, GAZİANTEP’İN KÖKLÜ EDEBİYAT MİRASINI YANSITIYOR
Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ise şunları ifade etti:
“Ayıntablı Şâkir Efendi’nin Enîs’ül Uşşâk Divanı Gaziantep’in köklü edebiyat mirasını
yansıtan önemli bir örnek. Şehrimiz yetiştirdiği 117 şairle Osmanlı’da en çok divan şairi
yetiştiren 11. şehir olmuştur. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları
tarafından kitaplaştırılan Ayıntablı Şâkir Efendi’nin Enîs’ül Uşşâk adlı divanı da bunlardan
biridir. Millî Eğitim Gençlik Spor eski Bakanı Vehbi Dinçerler ve Dr. Zeliha Açar’ın yayına
hazırladığı bu divan sadece Gaziantep için değil, divan şiiri araştırmaları için de kıymetli bir

Editör: Haber Merkezi