Döngüsel ekonominin teşvik edilmesi ve tüketicilerin korunması için azaltma,
yeniden kullanma ve tamir gibi döngüsel ekonominin temel prensiplerini
destekleyerek, kaynakların daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde
kullanılmasını hedefleyen proje, 30 farklı ülkeden araştırma ekiplerini bir araya
getiriyor.
Türkiye Üniversitelerinden ECO4ALL Projesine Güçlü Katılım
Türkiye’den İstanbul Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar
Üniversitesinden de araştırmacıların olduğu proje, 2030 yılı sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine ulaşmak ve sürdürülebilir tüketimin katkısına yönelik sınır
ötesi iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Moldova merkezli olan proje, Cost
Action Programı kapsamında finanse ediliyor.
Dr. Sakıcı: “ECO4ALL Projesi Sürdürülebilir Tüketimin Önemini
Vurguluyor”
ECO4ALL Projesi’nin döngüsel ekonominin teşvik edilmesi ve tüketicilerin
korunmasıyla ilgili olarak küresel çapta önemli bir rol oynadığını vurgulayan Dr.
Sakıcı, “Proje ile sürdürülebilir tüketimin anlaşılmasını, kaynakların
korunmasını, atık önleme ve üreticilerin tasarım ve pazarlama aşamalarındaki
sorumluluğunu teşvik etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.
Proje kapsamında ilk toplantının geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildiğini belirten
Dr. Sakıcı, “İlk çalışma grubu olarak yeşil geçişte tüketicileri güçlendirmek ve
veri toplama süreci çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Araştırmacılar için
uluslararası iş birliklerini teşvik eden bu tür ağlara kabul edilmek büyük bir
mutluluk.” diye konuştu.