Avrupa Birliği tarafından finanse edilen T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonunda yürütülen, Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi’nin (SEECO) TRC1 Bölgesi uygulama ortağı İpekyolu Kalkınma Ajansı aracılığıyla, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin yaklaşık 150 bin Avro bütçeli SEECO  hibe desteği projesi kabul edildi ve projenin uygulanması amacıyla ilk imzalar atıldı.

Proje kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde “İpekyolu Genç Sosyal Girişimcilik Merkezi” kurulacak

Projenin amacı, kadın ve gençlerin güçlendirilmesi ve toplumsal uyumun sağlanmasına katkı sunmak. Bunun yanı sıra, hedef kitlesi olan kadınlar ve 30 yaş altı genç girişimcilere alt yapı imkânları sunarak girişimcilik ve geçim kaynağı fırsatı oluşturmak. Bu amaçlar doğrultusunda kurulacak olan İpekyolu Genç Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde, sosyal girişimciler için eğitimler, sosyal girişimciler için bölgenin ihtiyaç değerlendirmesi ve pazar analizi, yeni sosyal girişimlerin oluşması ve mevcut sosyal girişimlerin hızlandırılması için eğitimler, geçim kaynağı tesislerinin kurulması ve girişimci adayları için atölyeler ve işlikler kurulması, sosyal girişimler hakkında farkındalık yaratmak için bilinçlendirme toplantıları ve kampanyaları düzenlemek, Türkiye için sosyal girişim politika ve finansman modellerini geliştirme faaliyetleri planlanması gibi birçok alanda faaliyetler yürütülecek ve tüm süreçlerin koordinasyonu sağlanacak.