Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür A.Ş. tarafından Türkiye
Cumhuriyeti’nin Kuruluşu’nun 100’üncü yılı ve Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 102’nci yıl
dönümü dolayısıyla “1923’e Giden Yol 1920’den Geçiyor” mottosundan hareket ederek
Gaziantep’in her ilçesinde Antep Savunması panellerinin kapanışı yapıldı.
Kapanış programı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitü’nde düzenlenen oturumun
başkanlığı Prof. Dr. Fahri Temizyürek tarafından yapıldı. Prof. Dr. Aydın Gülan, “Tarihi Bir
Dönemin Takdirine Dair Hukuki Süreç: Antep’e Gazi Ünvanı ve İstiklal Madalyası
verilmesi”, Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Belgelerle Antep Savunması”, Dr Samet Bayrak,
“Antep Savunmasında Sağlık”, Bekir Sıtkı Severoğlu ise “Antep Savunmasının Günümüze
Yansımaları” başlıkları ile öğrencilere bilgiler verdi.
TANRIÖVER: BÜTÜN ÇABAMIZ KENTİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK
Programın açılış konuşmasını yapan Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan
Tanrıöver Gazi şehir topraklarının daha güçlü olması için hep birlikte çaba gösterilmesi
gerektiğini belirterek, “Bu topraklar bizim. Biz buraya aitiz. Bütün çabamız burayı daha da
güçlendirmek ve sizlere daha düzgün doğru daha kuvvetli bir şekilde teslim etme
çabasıdır. Bu çalışmanın iki ana gayesi vardır. Birincisi gençlerimiz üzerinde milli şuur ve
ülke birliğini kurabilmektir. İkinci çabamız ise burada Gaziantep kültürüne emek veren
hocalarımızla ulusal ve uluslararası anlamlar tarihte, kültürde, sanatta, dinde, hukukta çok
önemli yapan akademisyen hocalarımızı birleştirebilmek, bir araya getirebilmektir. Yeni
çalışmaların temelini atabilmektir. Bu anlamda bu çalışmaya destek verdiğiniz için çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
YAKAR: GEÇMİŞTEN ALDIĞINIZ MİRASI GELECEĞE TAŞIRKEN, ÖNCE MİLLİ
MANEVİ DUYGULARI TANIMAK GEREKİYOR
Gazi Kültür Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar, yaptığı sunum hakkında açıklamalarda
bulunarak haritalarla Antep Savunmasını anlattı. Gençlere tavsiyelerde bulunarak, “Bu
ülkenin geleceğisiniz. Hangi mesleği icra ederseniz edin, üniversitede ne okursanız okuyun
ama bölgeyi takip edin. Önce lütfen Antep Savunmasını okuyun. Sizler de geçmişten
aldığınız mirası geleceğe taşırken, önce milli manevi duyguları tanımak gerekiyor. Antep
Savunmasını ne kadar anlatırsak anlatalım hep eksik kalır. Yıllardır anlatıyoruz ama
buradaki önemli olan gençlerin bunu kendilerine dert edinmesi. Hangi mesleği icra ederse
etsin buradan kendine bir ders çıkarması. Siz gençlerin ülkenin geleceği olarak üzerlerinde
gerçekten vazifeler var. 100 yıl önce de aynıydı, şimdi de aynı” diye konuştu.

KIRKLARELİ VİZE VE DEMİRKÖY ÇEVRE YOLLARI AÇILDI… KIRKLARELİ VİZE VE DEMİRKÖY ÇEVRE YOLLARI AÇILDI…

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Antep harbindeki sağlık hizmetlerini
anlatarak, “Antep’teki harpteki durumda savaş öncesinde iki hastane vardı. Biri tepe
başındaki Amerikan hastanesi, diğeri ise Hamidiye Gureba Hastanesi. Anadolu’da ilk defa
bir tıp fakültesi kuruluyor oda Gaziantep’te. Amerikalılar tıp fakültesini kurduktan sonra
1882- 1888 yıllarında 56 bin 599 hastaya bakmışlar ve 44 bin 998 yani 6 yılda bu kadar
sağlık hizmetlerinde bulunmuşlar” diye konuştu.
Öte yandan Panorama 25 Aralık Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu panelde
“Antep Savunmasının Günümüze Yansımaları” konularını anlatırken, TBMM Tutanak
Dergisi’nden Aydın Gülan, Antep savunması hakkında, Halil Gülen ise Gaziantep’in
Kurtuluşu ve Milli Mücadeleye Etkisi hakkında konuştu.

Editör: Haber Merkezi